Xserver bez monitora

Kolejna witryna WordPress

sudo apt install xserver-xorg-video-dummy-hwe-18.04

Następnie umieścić w katalogu /usr/share/X11/xorg.conf.d/

uruchomić: sudo nano dummy-1920×1080.conf

wkleić następującą zawartość:

Section „Monitor”
Identifier „Monitor0”
HorizSync 28.0-80.0
VertRefresh 48.0-75.0
# https://arachnoid.com/modelines/
# 1920×1080 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 67.08 kHz; pclk: 172.80 MHz
Modeline „1920x1080_60.00” 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -HSync +Vsync
EndSection
Section „Device”
Identifier „Card0”
Driver „dummy”
VideoRam 256000
EndSection
Section „Screen”
DefaultDepth 24
Identifier „Screen0”
Device „Card0”
Monitor „Monitor0”
SubSection „Display”
Depth 24
Modes „1920x1080_60.00”
EndSubSection
EndSection