Integrate Collabora (docker-based)

Kolejna witryna WordPress

Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:-e ‚domain=nextcloud\.example\.com | domain1=nextcloud1\.example\.com | domain2=nextcloud2\.example\.com’. Dodatkowo, ustalenia hasła do panelu admina również wykonuje się z poziomu polecenia dockera.

Polecenie dockera:

docker run -t -d -p 9980:9980 -e 'domain=<your-dot-escaped-domain> | domain=<your-dot-escaped-domain>' -e 'username=admin' -e 'password=S3cRet' --restart always collabora/code