Config

Kolejna witryna WordPress

1. Instalacja stacku „LEMP”

2. Instalacja NextCloud (docker-free)

Uwaga: tworzenie bazy danych i jej użytkownika wykonać w nastepujący sposób:

sudo mysql_secure_installation

# answer yes to all questions

sudo mysql -u root -p create database nextcloud; create user nxtcloudadmin@localhost identified by ‚admin123’; grant all privileges on nextcloud.* to nxtcloudadmin@localhost identified by ‚admin123’; flush privileges; exit;

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

# add these lines at the bottom:

log-bin = /var/log/mysql/mariadb-bin log-bin-index = /var/log/mysql/mariadb-bin.index binlog_format = mixed sudo service mysql reload

3. Instalacja OnlyOffice Suite (docker-based)

Pełna wersja OnlyOffice: document server, CRM, Project Management, email etc

4a. Instalacja OnlyOffice docu server, integracja z NextCloud (docker-free)

Tylko document server – pożądane przy NextCloudzie. Najwyższa kompatybilność z formatami MS Office

4b. Instalacja Collabora CODE – alternatywa dla OnlyOffice (docker-free)

4c. Instalacja Collabora CODE (docker-based)

Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez: Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:Uwaga, w celu uruchomienia dostępu różnych instancji NextCloud z różnych domen, należy pododawać wszystkie domeny do loolwsd.xml np. poprzez:-e ‚domain=nextcloud\.example\.com | domain1=nextcloud1\.example\.com | domain2=nextcloud2\.example\.com’